Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Budovanie obce od vojny po súčasnosť

Skýcovčania po návrate do vypálenej obce zostali zhrození, ale nepokorení. Neopustili svoje rodisko, ale ho začali dvíhať z ruín, začali budovať nový Skýcov. Čo všetko sa vybudovalo po vojne? V prvom rade si ľudia budovali vlastné strechy nad hlavou. Už v júni 1945 prišla do obce finančná pomoc od štátu ako preddavok na vojnové škody vo výške 50 % zistených škôd. I napriek ťažkostiam s dopravou materiálu zo Zlatých Moraviec obnovovali občania svoje domovy. Situáciu uľahčili Rudolf Jenis a Michal Žikavský, ktorí zakúpili nákladné autá.

phoca_thumb_l_práca_25_zmena_velikosti

Okrem svojich domov stihli vybudovať aj poschodovú budovu obecného úradu s dvoma bytmi. Do užívania bola daná v roku 1950. V nej bol umiestnený poštový úrad, zasadačka, kancelária MNV, úverové družstvo a obecná knižnica.

Občania cítili potrebu postaviť si kultúrny stánok, a tak v rokoch 1951 – 1953 vybudovali vedľa budovy obecného úradu kultúrny dom. Na obidvoch dielach odpracovali Skýcovčania stovky hodín bezplatne.

Nezabudli ani na tých, ktorí padli v 1. a 2. svetovej vojne. V roku 1948 im odhalili pomník pri kostole. Jeho autorom je sochár A.J. Schwab. Je to súsošie. Na ľavej strane je Skýcovčanka v ľudovom kroji s dievčatkom, napravo je vojak. Na najvyššom mieste je Sedembolestná Panna Mária. Na tabuli sú mená obetí 1. a 2. svetovej vojny. Na ďalšej doske je nápis: „Vďaka večná hrdinom padlým v boji v časoch poroby – neslobody. Za krajšiu budúcnosť nás i našich detí, obeť vaša nás zaväzuje a svätí...“ Pri príležitosti 8. výročia SNP bol v roku 1953 pred kultúrnym domom odhalený pamätník SNP, jeho autorom je sochár Ľudovít Goga. 

V roku 1954 bol zachytený prameň z Vápenného vrchu a vybudovaný bol celoobecný vodovod. 31. decembra 1955 bola ukončená elektrifikácia obce. Petrolejové lampy nahradili elektrické žiarovky. Využívaním elektrickej energie sa uľahčili mnohé práce v domácnosti.

V roku 1959 bolo založené JRD. Prinieslo veľké zmeny v spôsobe hospodárenia na poľnohospodárskej pôde i v živote ľudí. Prvým predsedom sa stal Jozef Matejov. Pomerne dobre prosperovalo pod vedením predsedu Petra Krnáča zo Žitavian. V roku 1974 sa spolu s inými obcami zlúčilo s JRD SNP Topoľčianky. Zameriavalo sa na chov dobytka, ošípaných, pestovanie obilnín a krmovín. Prácu v ňom našli mnohí Skýcovčania. Po roku 1989 sa zmenili podmienky hospodárenia. Zrušený bol chov hospodárskych zvierat, zmenšila sa rozloha ornej pôdy, lúky a pasienky sa nevyužívajú, hospodárske budovy chátrajú. V tomto období časť z nich využívajú firmy pôsobiace v areáli.

Aj šesťdesiate roky boli prínosom pre obec. V roku 1960 bol vybudovaný celoobecný rozhlas. Skončila sa éra bubeníkov, ktorí oznamovali dôležité správy v obci.

V roku 1963 bola ukončená výstavba plnoorganizovanej školy s dvoma učiteľskými bytmi. V prvých rokoch navštevovalo školu 280 žiakov.

Dedina rastie, na stavebných pozemkoch na uliciach Pod Vŕškami, na Záhumní a v Konopniskách vyrastajú nové rodinné domy. V roku 1964 – 65 bola postavená požiarna zbrojnica. Pri kaštieli bol vymeraný pozemok na nové futbalové ihrisko, vybudované boli športové kabíny.

Zastaraná predajňa potravín v obci nestačila, preto bola v roku 1967 otvorená nová predajňa v dolnej časti obce.

Výstavba obce pokračovala aj v ďalších rokoch. Pri objektoch JRD bolo v roku 1971 vybudované benzínové čerpadlo (zrušené bolo po roku 1989). Na miestnom cintoríne bola v roku 1973 ukončená výstavba domu smútku.

Po dohode s JRD sa na bývalom ihrisku vybudovala prevádzkáreň závodu Kovoplast. Svoju činnosť začala 2. januára 1973, prácu v nej našlo 70 ľudí. Výroba bola zastavená v roku 1994.

Obetiam tragédie v Drahožici počas 2. svetovej vojny bol v roku 1974 odhalený pomník.

V roku 1975 sa v Brezinách začalo s výstavbou branno–-športového areálu, do užívania bol daný v roku 1979.

Zastarané priestory predajne potravín boli nevyhovujúce, a tak sa po dohode s Jednotou SD v Nitre začalo v roku 1975 v strede dediny s výstavbou nákupného strediska. Otvorené bolo v roku 1978. V jeho priestoroch bola zriadená predajňa potravín, ovocia a zeleniny a predajňa mäsa.

Zdroj pitnej vody z Vápenného vrchu už nestačil, na miestny vodovod bol napojený v roku 1980 nový zdroj zachytený na Rakytí. V roku 1990 –1993 bol zachytený zdroj pitnej vody zo studničky v objekte poľnohospodárskeho družstva.

Z iniciatívy členov Slovenského zväzu záhradkárov sa začal v roku 1982 budovať liehovar. Do prevádzky bol daný až v roku 1991.

V roku 1984 sa vybudovalo námestie, otočňa pre autobusy a autobusová čakáreň. Pre lepšiu orientáciu v obci boli v roku 1989 pomenované ulice.

Rozsiahly areál základnej školy bol v roku 1990 rozdelený na 19 stavebných pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu.

Kaštieľ, ktorý bol zničený počas vypálenia Skýcova v marci 1945, chátral. Hľadali sa prostriedky na jeho záchranu. V osemdesiatych rokoch 20. storočia členovia Zväzu ochrancov prírody v Nitre opravili strechu nad palotou a na veži Nebojsa. Od roku 1991 sa na jeho obnovu postupne získalo 6 miliónov Sk. Kaštieľ bol zachránený a 17. júla 1997 bol sprístupnený verejnosti. Získať ďalšie finančné prostriedky na jeho dokončenie bolo veľmi ťažké. V roku 2000 sa stal kaštieľ súkromným majetkom. Jeho majitelia ho dávajú do pôvodného stavu. Je dominantou našej obce.

Po vybudovaní čistiarne odpadových vôd v roku 1997 a postupnej výstavbe kanalizačnej siete sa v celej obci vyriešil problém odvádzania splaškových vôd. Medzi stavby, ktoré si vyžiadali vysoké náklady, patrila plynofikácia obce. Ani nie za trištvrte roka bolo toto dielo hotové. Do prevádzky bolo dané v septembri 1998. Škoda, že vysoké náklady na plyn nútia mnohých ľudí vrátiť sa k pôvodnému vykurovaniu bytov drevom.

Aby sa priblížila a zachovala tradícia vápenkárstva, boli v roku 2001 na Vápeniciach obnovené pece na pálenie vápna, v tomto období bol dobudovaný motokrosový areál na Michelovskej.

V roku 2002 bol osadený dvojkríž na Vápennom vrchu. V tomto roku bola na Vápennom vrchu vybudovaná rozhľadňa. Po niekoľkých rokoch bola z bezpečnostných dôvodov zrušená. V auguste 2005 bol sprístupnený Náučný chodník Vápenný vrch. Obnovila sa zašlá sláva vápenkárov. Odkryté boli štôlne na lámanie kameňa. Návštevníci obce si môžu pozrieť sklepenie pece a pálenie vápna v novovybudovanej peci na Vápeniciach. V auguste 2006 bola ukončená rekonštrukcia domu smútku.

Poslednou investíciou v obci v roku 2007 bolo vybudovanie pevných chodníkov Hlavnou ulicou.

V roku 2008 bola zrekonštruovaná budova fary. Vymenená bola strešná krytina, okná, obnovená a zateplená bola fasáda, obnovený bol múrik a oplotenie. Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel najstarší cintorín. Vytvorených bolo okolo 500 hrobových miest, prevažne dvojhrobov. Vysvätený bol koncom roka 2009.

V rekordnom čase bolo v roku 2010 v športovom areáli vybudované a odovzdané multifunkčné ihrisko. Slúži všetkým záujemcom rôznych vekových kategórií o rôzne druhy športu.

V roku 2011 dostala novú tvár budova obecného úradu. Od roku 1950, keď bola postavená, prešiel interiér viacerými prestavbami. V tomto roku boli na nej vymenené okná, strešná krytina, budova bola zateplená, vynovená bola fasáda. Ukončená bola rekonštrukcia Námestia SNP. Kruhová časť bola riešená ako oddychový parčík s fontánou a pamätnou mramorovou doskou. Po celej ploche námestia sa nachádza verejné osvetlenie, vysadené sú stromy a zeleň. Zreštaurovaný bol pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Minárov kríž a socha Jána Nepomuckého na okraji obce.

V roku 2012 bola vykonaná plynofikácia budovy ZŠ. Vyriešilo sa tak vykurovanie tejto budovy.

V areáli ZŠ bola vybudovaná a v roku 2013 daná do užívania bytovka - šesť nájomných jednoizbových a dvojizbových bytov.

Rozsiahla rekonštrukcia budovy ZŠ sa uskutočnila v roku v roku 2014. Do jej priestorov na prízemí bola presťahovaná MŠ.

V roku 2015 bola uskutočnená rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Na Vápennom vrchu bola v roku 2017 vybudovaná krížová cesta. Rozsiahlou rekonštrukciou prešiel aj farský kostol. Vymenené boli okná nad vchodom, dvere, obnovená bola fasáda, strešná krytina na veži, vykonaná bola izolácia. V závere roka 2017 bola zrekonštuovaná predajňa COOP Jednota v strede obce. Aj v roku 2018 pokračovali práce v kostole. Vybudované bolo plynové kúrenie.

Text: Monografia Skýcov Mgr. Helena Juríková